Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma

D66 Zeewolde zet in op sociaal en duurzaam dorp vol kansen
Zeewolde staat voor een belangrijke keuze. Waar willen we heen met ons dorp voor de komende jaren? We leven in een prachtig dorp op een unieke plek in het land. Dat willen we als D66 Zeewolde koesteren, maar tegelijkertijd vinden we het belangrijk dat we ons als mens en maatschappij blijven ontwikkelen en doorgroeien. Of het nu gaat om wonen, de voorzieningen in het dorp of het vestigingsklimaat voor ondernemers. We willen kansen scheppen voor inwoners en ondernemers, de kracht van mensen benutten en iedereen laten participeren in een duurzame samenleving.

In nog geen vijf minuten tijd leest u exact wat onze plannen, ideeën en overtuigingen zijn. Vragen? Aarzel niet één van onze fractieleden te benaderen, want D66 is er voor iedere Zeewoldenaar.

D66 Zeewolde kiest voor goede voorzieningen, een sociale samenleving en kansen voor mensen én bedrijven!
Zeewolde, parel van een dorp, gekoesterd door tevreden inwoners die als geen ander weten hoe fijn het er wonen, werken en recreëren is. Een oase van rust op steenworp afstand van de Randstad. D66 Zeewolde wil zich de komende jaren inzetten voor het behoud van de warme, gemoedelijke, sociale sfeer, maar tegelijk sterk maken voor de doorgroeimogelijkheden en ontwikkeling. Zo kunnen we de voorzieningen binnen de gemeentegrenzen versterken en Zeewolde tot een nog mooier, duurzamer en fijner dorp maken dan het nu al is.

Kracht van de samenleving
Om dat te realiseren vinden we dat de politiek het gemeentehuis uit moet komen. De stem van Zeewoldenaren is belangrijk en verdient het om gehoord te worden. D66 Zeewolde hecht veel waarde aan burgerparticipatie en heeft daarvoor enkele vernieuwende ideëen. Omdat we het belangrijk vinden te weten wat er speelt in de samenleving en de kwaliteiten en kracht van onze Zeewoldenaren te benutten, staan we in nauw contact met lokale verenigingen en – organisaties binnen het dorp. Ons verkiezingsprogramma is dan ook enerzijds gestoeld op de kernwaarden die u van D66 kent, maar zeker ook op de input die wij de afgelopen jaren op straat, tijdens bijeenkomsten en via social media van u mochten ontvangen. We nemen de stem van de Zeewoldenaar serieus, hebben een positieve progressieve kijk op de maatschappij en willen verbinden in plaats van uit te sluiten.

Geleidelijke groei
D66 Zeewolde heeft een duidelijke koers voor de komende jaren. Zo vinden we het belangrijk dat het dorp gestaag kan groeien, met jaarlijks 250 nieuwe woningen. Een bewuste keuze, omdat we enerzijds voldoende voorzieningen voor de Zeewoldenaar mogelijk willen maken, maar ook de rust, ruimte en het buitenleven van ons dorp koesteren en beschermen. Uiteindelijk staat D66 Zeewolde een groei voor tot 30 duizend inwoners, al stopt de wereld niet bij onze gemeentegrenzen. We vinden het belangrijk om onze welvaart te delen, maar tegelijk ook prestaties te belonen én waarderen. Kansen scheppen voor mensen en bedrijven: dat is ons doel.

 

Ruimte voor ieders woonwensen
Omdat we onderschrijven hoe belangrijk wonen is, willen we wonen en groen integreren, ruimte bieden aan particuliere woningbouwinitiatieven, maar we vinden ook dat de lokale overheid waardevol kan zijn voor burgers bij het faciliteren van starterskredieten en blijversleningen. Omdat we zien dat er toenemende vraag is naar comfortabele appartementen, bijvoorbeeld bij Zeewoldenaren die na hun werkzame leven in het dorp willen blijven wonen, zien we het als onze taak de komende jaren daar plannen voor te ontwikkelen.

Toegankelijk en vernieuwend onderwijs
Onderwijs is een andere belangrijke peiler in onze visie. D66 Zeewolde vindt zelfontplooiing belangrijk. Wij willen dat de inwoners van ons dorp hun talenten moeten kunnen benutten en in staat moeten zijn hun eigen keuzes te maken. Daarbij is toegankelijk onderwijs essentieel. We zetten stevig in op vernieuwend en voor een ieder passend onderwijs. D66 Zeewolde wil dat scholieren in ons dorp hun middelbare school moeten kunnen afmaken, maar wil bijvoorbeeld ook zorgen dat de gemeentelijke cultuursubsidie gegarandeerd is. Dat is belangrijk om bijvoorbeeld muziekonderwijs mogelijk te maken. Niet voor niets luidt ons motto ‘Kansen voor iedereen, dat is waar D66 voor staat.’

Schep kansen voor ondernemers en pioniers
Onze unieke geografische positie biedt kansen voor ondernemers. D66 Zeewolde creëert graag een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en pioniers, mede omdat zij werkgelegenheid brengen waar de samenleving van profiteert. We willen innovatieve initiatieven uit het bedrijfsleven en samenleving stimuleren. Daarom zijn we voorstander van een innovatieprijs en een initiatievenloket, dat bedrijven en bewoners kan helpen en ondersteunen. Om Zeewolde bereikbaar te houden, willen we werk maken van betere uitvalswegen richting Nijkerk en Harderwijk.

Sociale samenleving met zorgvuldige integratie
Zeewolde is voor D66 een dorp met betrokken inwoners. In onze ogen draagt gezondheid, participatie in de samenleving en een bloeiend verenigingsleven dan ook bij aan persoonlijk geluk. Om het voor wie zorg nodig heeft te vereenvoudigen, willen we één loket voor alle zorg afhandeling, meer aandacht voor participatie van mensen met een beperking en de vele verenigingen in ons dorp ondersteunen. Daarnaast scharen we ons achter nieuwe initiatieven voor een hospice in Zeewolde en vinden we dat er meer aandacht zou moeten zijn voor integratie, bijvoorbeeld door te zorgen dat statushouders snel de Nederlandse taal kunnen leren om echt mee te kunnen doen in onze maatschappij. D66 Zeewolde vindt echter ook dat de gemeente moet meewerken aan een spoedige terugkeer van vluchtelingen die niet in aanmerking komen voor een verblijf in Nederland, zodat er ruimte blijft voor hen die er wel recht op hebben. Maatwerk en regie vanuit de gemeente is hierbij voor ons het toverwoord

Actief, bruisend en bereikbaar dorp
Maar ook in onze vrije tijd moet het goed toeven zijn en blijven in Zeewolde. Blij is D66 Zeewolde dat de centrumvisie een vervolg krijgt en daar willen we graag aan toevoegen dat de evenementen in ons dorp op onze steun kunnen blijven rekenen. Om het centrum aantrekkelijk te houden voor zowel inwoners als toeristen, zijn we voor gegarandeerd gratis parkeren en mogen winkeliers zelf bepalen of zij op zondag hun deuren willen openen. Door in te zetten op nog betere bereikbaarheid met het openbaar vervoer van ons dorp en het stimuleren van kunst- en cultuuraanbod in ons dorp houden we Zeewolde actief én bruisend!

Duurzaamheid als kernwaarde
Trots mogen we als Zeewoldenaren zijn op het feit dat we leven in één van de duurzaamste gemeenten van Nederland. D66 Zeewolde is blij met de ontwikkelingen van een nieuw windpark, maar daar houden onze groene ambities allerminst op. Zonnepanelen zouden in onze ogen voor iedere Zeewoldenaar beschikbaar moeten zijn, de ontwikkelingen op het gebied van elektrisch rijden sterken ons in de overtuiging dat er meer oplaadstations dienen te komen en langdurige leegstand van panden willen we tegengaan door inventief na te denken over een geschikte – al dan niet tijdelijke – invulling.

Transparantie rond Lelystad Airport
D66 Zeewolde is voorstander van de ontwikkeling van Lelystad Airport, maar benadrukt dat de procedures rondom de ontwikkeling transparant én zorgvuldig dienen te gebeuren. Wij zien de ontwikkeling van de luchthaven als belangrijke impuls voor de regionale werkgelegenheid, maar zetten zwaar in op de beperking van geluidsoverlast. Daar maken ook onze fracties in de Provinciale Staten én de Tweede Kamer zich hard voor.


Nieuwsgierig geworden naar ons volledige verkiezingsprogramma? Download het volledige verkiezingsprogramma van D66 Zeewolde

Laatst gewijzigd op 22 november 2018