Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Betrokken samenleving

Gezondheid, maar ook de onderlinge betrokkenheid van mensen op elkaar, draagt bij aan persoonlijk geluk. D66 wil daarom mensen vanuit eigen kracht laten participeren. Vrijwilligerswerk is daarbij essentieel, maar steeds minder vanzelfsprekend. Naastenzorg en het verenigingsleven staan daarmee continue onder druk.

D66 kiest daarom voor:
Eén loket voor de afhandeling van zorg
Meer aandacht voor participatie van mensen met een beperking
Gemeentelijke inzet, om verenigingsleven te continueren
Nieuwe initiatieven voor hospice in Zeewolde steunen.
Meer aandacht voor integratie van zowel arbeidsmigranten als statushouders.

Duurzamer Zeewolde op zon