Steun ons en help Nederland vooruit

Wonen in Zeewolde

Hoe vrij zijn we als je geen betaalbaar huis kunt vinden op de plek waar je wilt wonen? Het woningtekort is een probleem door het hele land. Zo ook in Zeewolde. D66 Zeewolde wil dit probleem de komende jaren aanpakken.

Onderwijs in Zeewolde

D66 investeert in kansen voor iedereen. Ieder mens verdient het om zichzelf te ontwikkelen en te leren

Democratisch Zeewolde

D66 Zeewolde staat voor verdere ontwikkeling van lokale democratie
D66 heeft zoals de naam zegt democratie hoog in het vaandel staan. Democratie is echter geen statisch begrip. Ontwikkelingen van de laatste jaren laten zien dat onze democratie, het luisteren naar de burgers en ernaar handelen, een nieuw elan nodig heeft. D66 Zeewolde wil dat Zeewoldenaren gehoord worden en dat de menselijke maat terugkomt in de uitvoering. Onze lokale democratie moet een open, inclusief en representatief samenspel zijn. D66 Zeewolde streeft naar vernieuwing van de democratische processen.

Kunst, Cultuur en Cultureel Erfgoed

D66 Zeewolde wil meer vormgeven aan kunst- en cultuurbeleid in Zeewolde

Financieel Economisch Zeewolde

D66 Zeewolde vindt dat Zeewolde een gezonde lokale economie verdient en een financieel gezond gemeentelijk huishoudboekje.

Klimaat & Duurzaamheid

D66 Zeewolde wil nog meer werk maken van duurzaamheid en klimaatbewustzijn
Trots mogen we als Zeewoldenaren zijn op het feit dat we leven in een groen bosrijke en de meest energie neutrale gemeente van Nederland. D66 Zeewolde is blij met de stappen die de afgelopen tijd zijn gezet om Zeewolde verder te vergroenen, verduurzamen en mooier te maken, maar daar houden onze groene ambities allerminst op. We realiseren ons aan de andere kant dat het niet vanzelfsprekend is om ook in de toekomst te mogen leven en te genieten van onze groene en duurzame leefomgeving. De inzichten van politieke partijen kunnen immers bij de tijd veranderen en het gemeentelijk beleid kan worden gewijzigd. Daarnaast verandert het klimaat in een rap tempo. Dit heeft te maken met het feit dat de temperatuur op aarde blijft stijgen. De oorzaak van die temperatuurstijging heeft te maken met het steeds meer vrijkomen van broeikasgassen in de lucht. Een welbekend voorbeeld is de CO2. De veroorzaker van deze toename in uitstoot is voor een groot deel de mens zelf. Zo rijden we vaker auto, de industrie vervuilt de lucht, we vliegen steeds vaker, intensieve veeteelt en zijn de laatste jaren steeds meer vlees gaan eten. De klimaatverandering heeft grote gevolgen voor mensen. Maar ook voor natuur, voor dieren en voor het milieu. Het is onze plicht naar toekomstige generaties om hier iets aan te doen. Hoe willen wij dat aanpakken?

Samenlevend Zeewolde

D66 Zeewolde wil vooral samen in Zeewolde leven
In toenemende mate zien we dat tegenstellingen scherper worden, op social media zien we regelmatig dat de grenzen van het op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan worden overschreden. Het individualisme viert hoogtij. Ontwikkelingen waar D66 Zeewolde zich tegen verzet en zal blijven verzetten. Samenleving betekent samenleven, zeker in het mooie dorp Zeewolde. Individuele vrijheid betekent niet dat anderen aan hun lot mogen worden overgelaten.