Steun ons en help Nederland vooruit

Zeewolde groeit

Zeewoldenaren waarderen in hun dorp de rust, ruimte en vele mogelijkheden van buitenleven. Veel mensen willen daarnaast voldoende voorzieningen in ons dorp, zoals winkels, horeca en sportfaciliteiten. Groei is nodig om als dorp voldoende slagkracht te houden.

Divers onderwijsaanbod

D66 vindt het belangrijk dat mensen zich kunnen ontplooien. Dit stelt hen in staat om hun eigen keuzes te kunnen maken. Toegankelijk onderwijs is daarbij essentieel. Evenals ruimte voor...... lees meer.......

Betrokken samenleving

Gezondheid, maar ook de onderlinge betrokkenheid van mensen op elkaar, draagt bij aan persoonlijk geluk. D66 wil daarom mensen vanuit eigen kracht laten participeren. Vrijwilligerswerk is daarbij essentieel, maar steeds minder vanzelfsprekend. Naastenzorg en het verenigingsleven staan daarmee continue onder druk.

Bereikbaar Zeewolde

Leven in de luwte heeft voordelen. Rust, Ruimte en Groen zijn waarden die de inwoner van Zeewolde lees verder...

Actief en bruisend centrum

D66 is blij dat de visie die ligt voor het centrum van Zeewolde een vervolg krijgt. Vanzelfsprekend kan dit alleen in nauw overleg met eigenaren, winkeliers en gebruikers. Voor de korte termijn is belangrijk dat we als gemeente evenementen blijven ondersteunen. Zo blijkt ons dorp aantrekkelijk voor inwoner en toerist.

Duurzaam investeren

Door de windenergie is Zeewolde een van de duurzaamste gemeenten. D66 is blij met de ontwikkelingen van het nieuwe windpark en is daarom lid van de Nieuwe Molenaar. Wij zien binnen ons dorp nog voldoende aanvullende mogelijkheden om duurzaamheid verder te ontwikkelen. Maatregelen die ons eigen dagelijkse handelen direct duurzaam beïnvloeden.

Sociaal Zeewolde

D66 Zeewolde gelooft in de kracht van mensen. Het maakt mensen niet gelukkig wanneer er voor hen beslist wordt. Daarom willen we tussen de mensen staan en actief luisteren om erachter te komen wat er leeft. De opgedane kennis zal worden meegenomen in de beslissingen die worden genomen. Waardevol participeren leidt tot gelukkige mensen.