Steun ons en help Nederland vooruit

Gerrit van der Meer

Fractieondersteuning

Mijn naam is Gerrit van der Meer, geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog in Terhorne, het tegenwoordige Kameleondorp, in het merengebied in Friesland.
Als je buiten Friesland een andere Fries ontmoet begint het gesprek meestal met: “wêr komst wei?” Toen ik in 1995 inwoner van Zeewolde werd, merkte ik op dat de conversatie hier dikwijls begon met: “hoe lang woon jij hier al?” Dat bepaalt als het ware het respect onderling. Opvallend vond ik de bereidheid om in elkaar te investeren en dat het gemakkelijk was in korte tijd een sociaal netwerk op te bouwen. Zelf deed ik dat via de squashbaan en aan de bar van het racketcentrum.

Mijn eerste huisarts in Zeewolde vertelde mij dat als je de winterperiode in Zeewolde goed doorstaan had, je je inburgeringscursus goed had afgerond. Enfin, na al die jaren woon ik hier nog steeds met mijn vrouw en twee jong volwassen zonen. Mooie locatie: aan de Aanloophaven.
Door de bezwaren van de bewoners van het Noordereiland tegen de geplande bouw van een tweetal hoge gebouwen op de kop van het Noordereiland, kwam ik als woordvoerder van die bewoners, in aanraking met de politiek in Zeewolde.

Toen D66 in 2009 ontwaakte uit een winterslaap, heb ik mij aangemeld als lid en ben ik tegelijk actief geworden. In het onverwarmde gebouw van de scouting aan de Bolhaven, hebben we een verkiezingsprogramma geschreven. Resultaat: in 2010 één zetel die door Ron Zwart werd ingenomen. Zelf werd ik burgerraadslid van de commissie Onderwijs en Welzijn.
In 2014 werd ik fractievoorzitter van een tweemansfractie.
Ik ben van het “glas halfvol” en denk in oplossingen in plaats van in problemen. Groei van het dorp is een speerpunt van onze partij met als doel het handhaven van voorzieningen, meer activiteiten en een levendig centrum waar inwoners en bezoekers kunnen genieten van een aangename, open sfeer. Er is veel te beleven in de prachtige natuur en op het water van het Wolderwijd en daar mogen, wat mij betreft, veel meer mensen dan nu, gebruik van maken.

Financieel zijn de zaken in Zeewolde goed op orde. Er is een grote algemene reserve, die geen rendement oplevert. Sterker nog, we ontvangen geen rente op deze middelen en het wordt tijd naar maatschappelijk rendement te streven van dit geld van onze inwoners.
In ons verkiezingsprogramma kunt u lezen hoe wij de toekomst van Zeewolde zien. Van harte aanbevolen!