Steun ons en help Nederland vooruit

Germa van der Vegt

Secretaris

Naam: Germa van der Vegt-Pelle
Geboortejaar: 1954
Wanneer komen wonen in Zeewolde: 2007
Achtergrond: Facilitaire zaken en gebouwenbeheer. Samenwerking stimuleren tussen verschillende afdelingen binnen een organisatie.
Welke zijn je hobby’s ? Golfen – Fietsen – Wandelen

Waarom heb je gekozen voor de politiek ?
In mijn omgeving hoorde ik steeds meer negatieve geluiden over de leefbaarheid in Zeewolde.
Om beter te begrijpen hoe beslissingen binnen de Gemeenteraad tot stand komen, heb ik mij aangemeld als lid van de lokale politieke partij D66.
Ik zit nu dichter op de besluitvorming en krijg daardoor een beter beeld waarom een beslissing wordt genomen.
Door hierin mee te denken hoop ik bij te kunnen dragen in de totstandkoming van veranderingen.

Waarom ben je lid geworden van D66 Zeewolde ?
Ik wil lid zijn van een partij die zich inzet voor vooruitgang. In de huidige maatschappij is stilstand in ontwikkeling een verloren kans.
Mijn belangrijkste speerpunt uit het Verkiezingsprogramma van D66 is Groei !
D66 zet zich in voor alle inwoners van Zeewolde. Uitbreiding van ons dorp is essentieel voor het behoud van de faciliteiten en zorgt voor woongenot voor iedereen.
Als het inwoneraantal stijgt zal ook het openbaar vervoer sterk onder de aandacht van de Provincie gebracht kunnen worden. Zeewolde is een forensen plaats en dient daartoe ook via openbaar vervoer goed te bereiken te zijn.

Waar liggen volgens jou de komende jaren kansen, mogelijkheden en uitdagingen in de gemeente Zeewolde?
Het aantrekken van bedrijven die zorgen voor werkgelegenheid in het dorp.
Stimuleren van nieuwbouw projecten.
Blijven aandringen bij de Provincie Flevoland om het openbaar vervoer te verbeteren.