Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Sociaal Liberaal

D66 noemt zich een pragmatische hedendaagse sociaalliberale partij.

Sociaal liberalisme is geen combinatie van socialisme en liberalisme maar een individualistisch perspectief op de gemeenschap; Wij zijn liberalen met meer oog voor de mens als sociaal wezen, en meer nadruk op het belang voor de maatschappij van vrije individuen. We willen hier ook nadrukkelijk aandacht leggen op gelijke kansen vanuit de overtuiging dat die gelijke kansen leiden tot een maatschappij met zoveel mogelijk vrije individuen en een ‘rechtvaardige ongelijkheid’. Typisch sociaal-liberaal zijn de door de van Mierlo Stichting in 2007 opgestelde richtingwijzers waarbij a) het delen van de welvaart, b) het streven naar een duurzame en harmonieuze samenleving  en c) het koesteren van gedeelde waarden voorop staan. Wij willen in politieke maatschappelijke verhoudingen niet enkel en alleen de keuze hebben tussen individu en staat, maar ook oog hebben voor de maatschappelijke samenhang, en de visie op hoe een individu hierin vrij z’n weg kan vinden.

Wij vinden namelijk dat mensen veel dingen zelf kunnen, en ze kunnen het vaak ook nog eens beter organiseren dan de overheid, maar dit kan niet worden bereikt door simpelweg taken ‘over de schutting te gooien’. Het succes van de participatiesamenleving hangt niet af van hoeveel taken mensen van de overheid moeten overnemen, maar van de manier waarop ze dit mogen doen: persoonlijk, op basis van dialoog, vertrouwen en wederkerigheid.” Voor het eerst in de Nederlandse politieke geschiedenis wordt de trend van individualisering in overeenstemming gebracht met de menselijke neiging tot verbinding. Vrijheid in verbondenheid, dat is hedendaags sociaal-liberalisme!

Laatst gewijzigd op 22 november 2018